Save  CA$144.00
Ender-3 S1 Pro 3D Printer
CA$475.00 CA$619.00
Save  CA$164.00
Ender-3 V2 Neo 3D Printer
CA$265.00 CA$429.00
Save  CA$140.00
Ender-3 Max Neo 3D Printer
CA$399.00 CA$539.00
Save  CA$59.00
Ender-3 3D Printer
CA$199.00 CA$258.00
Save  CA$64.50
Creality Laser Module 10W/5W/1.6W
CA$64.50 CA$129.00
Save  CA$150.00
HALOT-ONE Resin 3D Printer
CA$150.00 CA$300.00
Save  CA$325.44
HALOT-ONE Resin 3D Printer Combo
CA$216.96 CA$542.40
Save  CA$238.00
HALOT-ONE PRO Resin 3D Printer
CA$238.00 CA$476.00
Save  CA$189.80
CR-Scan Lizard 3D Scanner Luxury Combo
CA$759.20 CA$949.00
Save  CA$151.80
CR-Scan Lizard 3D Scanner Standard Combo
CA$607.20 CA$759.00
Save  CA$170.80
CR-Scan Lizard 3D Scanner Premium Combo
CA$683.20 CA$854.00
Save  CA$95.95
Six Colors Pack-HP-Ultra PLA
CA$143.99 CA$239.94
Save  CA$90.00
6 Pack Ender 1.75mm PLA 3D Printing Filament 1kg
CA$90.00 CA$180.00
Save  CA$85.95
Six Colors Pack-CR-PLA Matte
CA$129.99 CA$215.94
Save  CA$36.00
Ender-3 Neo 3D Printer
CA$249.00 CA$285.00
Save  CA$122.00
Ender-3 V2 3D Printer
CA$259.00 CA$381.00
Save  CA$6.00
HP-Ultra PLA 1.75mm 3D Printing Filament 1kg
CA$33.99 CA$39.99
Save  CA$4.50
Ender 1.75mm PLA 3D Printing Filament 1kg
CA$25.50 CA$30.00
Save  CA$8.25
Standard Rigid LCD UV Resin 1kg
CA$46.74 CA$54.99
Save  CA$8.60
Creality AI Camera for K1
CA$34.39 CA$42.99
Save  CA$4.06
3D Printer Nozzle Kit 0.4mm/ 5 PCS
CA$9.93 CA$13.99
Save  CA$9.99
Fan Cooling Kit
CA$39.96 CA$49.95
Save  CA$11.80
FEP Release Film for Resin 3D Printer (5pcs)
CA$47.19 CA$58.99
Save  CA$16.50
3D Digital Spool Rack-S (Single)
CA$38.49 CA$54.99